دنیای مجازی

كامپيوتر-كنكور-دانشگاه

دانشگاه علمی کاربردی در کنکور کاردانی به کارشناسی

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر واحد تبریز

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی استاد شهریار تیکمه داش

 

مرکز آموزش علمیکاربردي شیرین عسل

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی شبستر

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

 

مرکز آموزش علمی- کاربردي خانه کارگر واحد اردبیل

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی زرین شهر

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی صنایع دفاعی زرین شهر

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه

 

مرکز آموزش علمیکاربردي مالک اشتر اصفهان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 2

 

مرکز آموزش علمی- کاربردي ساختمان و شهرسازي تهران

 

مرکز آموزش علمی- کاربردي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ایران - تهران

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی گسترش انفورماتیک ایران - تهران

 

مرکز آموزش علمیکاربردي مالک اشتر تهران

 

مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن ایران - تهران

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 3

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی مشهد

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی - صنعتی خراسان رضوی

 

مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن خراسان رضوی

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

 

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی پاسارگاد ( فارس )

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی علوم و فنون قزوین

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی صنایع و معادن قم

 

مرکز آموزش علمی- کاربردي سازمان مدیریت صنعتی سنندج

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی مخابرات استان کرمان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی انزلی

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی فومن

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی لرستان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی بابل

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی مهستان سبز شمال تنکابن

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی کارآموزان چالوس

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اراک

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی ساوه

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی نیم ور ( محلات )

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی ملایر

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل تعاون استان همدان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی همدان

 

مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی جوادالامه یزد


+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:58  توسط Mohsen Zamani  |